Τρίτη, 23 Ιουλίου


NEO – Πρόσκληση μελών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. για υποβολή αίτησης τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

NEO – Πρόσκληση μελών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. για υποβολή αίτησης τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

Πρόσκληση μελών Ε.Ε.Π. -Ε.Β.Π σε λειτουργικά κενά (22-07-2024)_signed Α. Πίνακας λειτουργικών κενών ΕΕΠ & ΕΒΠ της Δ.Δ.Ε. Καβάλας 2024-25 Ε.Ε.Π....


Πρόγραμμα επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ειδικών μαθημάτων 2024

Πρόγραμμα επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ειδικών μαθημάτων 2024

2024_07_18_ Α. Καθορισμός προγράμματος επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2024 1. μαθημάτων Γενικών Λυκείων 2. ειδικών. με ΑΔΑ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2024

ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_ΓΙΑ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_ΕΛΛΗΝΩΝ_ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ_ΕΤΟΥΣ_2024


Τοποθέτηση Διευθύντριας στο ΓΕΛ Ποδοχωρίου της ΔΔΕ Καβάλας


Προκήρυξη θέσης Διευθυντή/ντριας νεοϊδρυθείσας Σχολικής Μονάδας-1ο ΕΠΑ.Λ. Θάσου.

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή/ντριας νεοϊδρυθείσας Σχολικής Μονάδας-1ο ΕΠΑ.Λ. Θάσου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΑΛ ΘΑΣΟΥ_DNNAE_signed Αίτηση-υποψηφιότητας-διευθυντών-έντυπο Υπεύθυνη-Δήλωση-1-1  


Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ/ΕΠΑΛ (Μ.Δ) 2024


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Ψ1ΠΟ46ΝΚΠΔ-8ΥΩ   Από το  ΥΠΑΙΘΑ


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή/ντριας στο νεοϊδρυθέν 1ο ΕΠΑ.Λ. Θάσου


Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ