Σάββατο, 15 Ιουνίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών Μαΐου – Ιουνίου 2024

Ανακοινώσεις, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι
Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών Μαΐου - Ιουνίου 2024 Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας 6Γ6Γ46ΝΚΠΔ-ΧΟ1 Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών Μαΐου - Ιουνίου 2024 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής 6Α7Κ46ΝΚΠΔ-ΒΣΨ   η Γραμματέας Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Μαρία Λαλιώτου

Πίνακες μοριοδότησης αιτήσεων βελτιώσεων & οριστικών τοποθετήσεων 2023-24

Ανακοινώσεις, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2023-24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΑΕ 2023-24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΕΒΠ 2023-24   Αντιρρήσεις επί των στοιχείων των παραπάνω πινάκων θα υποβάλλονται γραπτώς στο e-mail της ΔΔΕ Καβάλας από Δευτέρα 08/04/2024 έως και την Παρασκευή 12/04/2024 και ώρα 13.00   Τμήμα Γ΄ Προσωπικού Δ.Δ.Ε. Καβάλας