Κυριακή, 21 Απριλίου


Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/20049/ Β6/20.2.2007 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση  στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4  του άρθρου 2 του ν. 2525/1997» (Β’ 272).


ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ 2024

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ 2024

Ε.Α.Ε. Ανακοίνωση οργανικών κενών 2024._signed ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΜΕΑΕ - ΕΕΕΕΚ - Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ  


ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ & ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ 2024

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ & ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ 2024

Ανακοίνωση κενών - υπεραριθμιών Γενικής Παιδείας 2024. Πρόσκληση δήλωσης χαρακτηρισμού, ή μη, υπεράριθμου_signed 1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Α΄...


Προκήρυξη – Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για  τη πλήρωση  της κενούμενης θέσης Διευθυντού/ντριας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κισάμου της Δ.Δ.Ε. Χανίων

Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη πλήρωση της κενούμενης θέσης Διευθυντού/ντριας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κισάμου της Δ.Δ.Ε. Χανίων

Προκήρυξη για τη πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή_τριας στο ΕΕΕΕΚ Κισάμου της ΔΔΕ Χανίων_ΑΔΑ 9ΞΤΖ46ΝΚΠΔ-0Ν4 Συνημμένο 1_Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη...


Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών Μαΐου – Ιουνίου 2024

Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών Μαΐου – Ιουνίου 2024

Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών Μαΐου - Ιουνίου 2024 Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας 6Γ6Γ46ΝΚΠΔ-ΧΟ1 Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών Μαΐου - Ιουνίου 2024 εκπαιδευτικών Ειδικής...


Εξεταστικά Κέντρα Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας 2024Α


2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α΄ ΚΥΚΛΟΣ 2024

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α΄ ΚΥΚΛΟΣ 2024

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ_Α ΚΥΚΛΟΣ 2024_ΨΞΞΜ46ΜΤΛ6-ΚΟ4 μέσω Π.Δ.Ε. Α.Μ.Θ. τμήμα Γ΄ Προσωπικού


Εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. 2024-25

Εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. 2024-25

34880E2_04-04-2024_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ_2024-25_9Ζ8Λ46ΝΚΠΔ-Κ2Υ 34882E2_04-04-2024_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ 2024-2025_ΡΟΣΤ46ΝΚΠΔ-ΛΓ1


Εξεταστικά Κέντρα Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθεια ΚΠγ 2024 Α

Πανελλαδικές Εξετάσεις