Πέμπτη, 23 Μαρτίου

Ανακοινώσεις

Ανακοινοποίηση του πίνακα μοριοδότησης οριστικών τοποθετήσεων – βελτιώσεων Γενικής Παιδείας Δ.Δ.Ε. Καβάλας.

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2022-23 Σχετικό Άρθρο: https://dide-new.kav.sch.gr/site/archives/9097

Ειδική πρόσκληση (2η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 17 – Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 ΕΕΠΕΒΠ_Ειδική πρόσκληση_99Λ646ΜΤΛΗ-ΔΞΘ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2023-2024 και από το ημερολογιακό έτος 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Έντυπα-Δικαιολογητικά
Υπόδειγμα του Φύλλου Μητρώου Εκπαιδευτικού που συνοδεύει την «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος  2023-2024 και από το ημερολογιακό έτος 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου» Συνημμένο: ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2023-2024   Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

Ορθή Επανάληψη Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι
Μήνυμα από το Υ.ΠΑΙ.Θ.: Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων, από τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 00:05 έως και την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 23:59, μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων:  https://www.iep.edu.gr/services/ekklisiastika_directors/ Ακολουθούν οι πίνακες: ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ_ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ΕΣ(2)

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές του Γυμνασίου Κρηνίδων για τη διοργάνωση Εκπαιδευτικής Επίσκεψης τεσσάρων (4) Ημερών στο ΒΟΛΟ/ΠΗΛΙΟ (1η-2η ημέρα) και τη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (3η-4η ημέρα)

Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ_ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4 ΗΜΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Βόλος-Θεσσαλονίκη 26-29_04_23)

Πίνακες μοριοδότησης αιτήσεων βελτιώσεων & οριστικών τοποθετήσεων 2022-23

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Αντιρρήσεις επί των στοιχείων των ακόλουθων πινάκων θα υποβάλλονται  γραπτώς στο mail της ΔΔΕ Καβάλας από Δευτέρα 13/3/2023 έως και την Παρασκευή 17/3/2023 και ώρα 12πμ.   ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2022-23 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΕΠ_ΕΒΠ 2022-23 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2022-23