Πέμπτη, 8 Ιουνίου

Έντυπα-Δικαιολογητικά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2023-2024 και από το ημερολογιακό έτος 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Έντυπα-Δικαιολογητικά
Υπόδειγμα του Φύλλου Μητρώου Εκπαιδευτικού που συνοδεύει την «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος  2023-2024 και από το ημερολογιακό έτος 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου» Συνημμένο: ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2023-2024   Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Έντυπα-Δικαιολογητικά, Μόνιμοι
Φόρμα Φύλλου Μητρώου που αφορά την αριθμ. 23881/Η2/2-3-2023 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία» 680Τ46ΜΤΛΗ-ΘΓΦ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ   Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

ΕΝΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2023

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Έντυπα-Δικαιολογητικά, Μόνιμοι, Σημαντικά
Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 17/3/2023. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. Επισυνάπτουμε την ΑΙΤΗΣΗ   Τμήμα Γ΄ Προσωπικού  

Έντυπα πρόσληψης αναπληρωτών – ωρομισθίων.

Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, Έντυπα-Δικαιολογητικά
Παρακαλούμε να αποστείλετε το υπόδειγμα 3 συμπληρωμένο με ηλ. ταχυδρομείο στο mail@dide.kav.sch.gr. Όλα τα άλλα έντυπα να τα καταθέσετε στο σχολείο που θα παρουσιαστείτε. Ακολουθούν όλα τα σχετικά έντυπα και οδηγίες. Δικαιολογητικά για αναπληρωτές Υπόδειγμα 3 - Δελτίο απογραφής Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Αίτηση-αναγνώρισης-προϋπηρεσίας Αίτηση-αναγνώρισης-προϋπηρεσίας - Με λογότυπο Αίτηση-συνάφειας Αίτηση-συνάφειας - ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ Πληροφορίες: 2513503524, 2513503527