Σάββατο, 15 Ιουνίου

Έντυπα-Δικαιολογητικά

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΦΙΣΑΣ (ΣΜΕΑΕ & ΤΕ)

Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Έντυπα, Έντυπα-Δικαιολογητικά, Σχολεία
Η Πράξη αφορά στην ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις. Στόχος της Πράξης είναι η ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Στο πλαίσιο της Πράξης, απασχολούνται οι αναγκαίοι αναπληρωτές Εκ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ & ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ 2024

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Έντυπα-Δικαιολογητικά, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Ανακοίνωση κενών - υπεραριθμιών Γενικής Παιδείας 2024. Πρόσκληση δήλωσης χαρακτηρισμού, ή μη, υπεράριθμου_signed 1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ 2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ 3) Δήλωση για χαρακτηρισμό ή μη υπεράριθμου 2024 Γενικής Παιδείας  

ΦΟΡΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΥΡ. ΣΧΟΛΕΙΑ

Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικά Θέματα, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Έντυπα-Δικαιολογητικά
Σας αποστέλλουμε φόρμα Φύλλου Μητρώου που αφορά την αριθμ.  29858/Η2/22-3-2024 (ΑΔΑ: 6ΨΗ046ΝΚΠΔ-638) συνημμένη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία. 6ΨΗ046ΝΚΠΔ-638 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΡ.ΣΧΟΛΕΙΑ ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ  Από Υπουργείο Παιδείας ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.-ΤΜΗΜΑ Δ’    Μέσω  Τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων   

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. -ΕΠΕΙΓΟΝ- Ενημέρωση για διαδικασία ψηφιακής σύμβασης από τους αναπληρωτές μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr.

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Έντυπα-Δικαιολογητικά, Σημαντικά
  Οι προσλαμβανόμενοι, οι οποίοι, αν και ανέλαβαν υπηρεσία σε σχολική μονάδα ή ΚΕΔΑΣΥ, δεν κατέστη εφικτό να ολοκληρώσουν τη διαδικασία σύναψης ψηφιακής σύμβασης μέχρι την ως άνω ώρα, οφείλουν να εισέλθουν στην εφαρμογή αύριο 8/9 προκειμένου να καταχωρίσουν τα προσωπικά τους στοιχεία και να αποδεχτούν τη σύμβασή τους.  Για τις εν λόγω περιπτώσεις θα υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση για την ημερήσια αποζημίωσή τους. Ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2023-2024 και από το ημερολογιακό έτος 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Έντυπα-Δικαιολογητικά
Υπόδειγμα του Φύλλου Μητρώου Εκπαιδευτικού που συνοδεύει την «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος  2023-2024 και από το ημερολογιακό έτος 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου» Συνημμένο: ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2023-2024   Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Έντυπα-Δικαιολογητικά, Μόνιμοι
Φόρμα Φύλλου Μητρώου που αφορά την αριθμ. 23881/Η2/2-3-2023 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία» 680Τ46ΜΤΛΗ-ΘΓΦ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ   Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

ΕΝΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2023

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Έντυπα-Δικαιολογητικά, Μόνιμοι, Σημαντικά
Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 17/3/2023. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. Επισυνάπτουμε την ΑΙΤΗΣΗ   Τμήμα Γ΄ Προσωπικού  

Προσλήψεις μονίμων – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Έντυπα-Δικαιολογητικά
Αίτηση-αναγνώρισης-προϋπηρεσίας Αίτηση-συνάφειας Έντυπο-δήλωσης-περιουσιακής-κατάστασης Καρτέλα-υπαλλήλου-ατομικα στοιχεία Υπεύθυνη-δήλωση-οικογενειακού-επιδόματος Υπεύθυνη δήλωση επιλογής ασφαλιστικού φορέα κύριας σύνταξης

Έντυπα πρόσληψης αναπληρωτών – ωρομισθίων.

Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, Έντυπα-Δικαιολογητικά
Παρακαλούμε να αποστείλετε το υπόδειγμα 3 συμπληρωμένο με ηλ. ταχυδρομείο στο mail@dide.kav.sch.gr. Όλα τα άλλα έντυπα να τα καταθέσετε στο σχολείο που θα παρουσιαστείτε. Ακολουθούν όλα τα σχετικά έντυπα και οδηγίες. Δικαιολογητικά για αναπληρωτές Υπόδειγμα 3 - Δελτίο απογραφής (επιλέγουμε σελίδα ανάλογα με την πρόσληψη) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Αίτηση-αναγνώρισης-προϋπηρεσίας Αίτηση-αναγνώρισης-προϋπηρεσίας - Με λογότυπο Αίτηση-συνάφειας Αίτηση-συνάφειας - ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ Αίτηση-αναγνώρισης-προϋπηρεσίας-ΠΕΠ ΑΜΘ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ Αίτηση-συνάφειας ΠΕΠ ΑΜΘ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ Πληροφορίες: 2513503524, 2513503527