Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου

Έντυπα-Δικαιολογητικά

Έντυπα πρόσληψης αναπληρωτών – ωρομισθίων.

Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, Έντυπα-Δικαιολογητικά
Παρακαλούμε να αποστείλετε το υπόδειγμα 3 συμπληρωμένο με ηλ. ταχυδρομείο στο mail@dide.kav.sch.gr. Όλα τα άλλα έντυπα να τα καταθέσετε στο σχολείο που θα παρουσιαστείτε. Ακολουθούν όλα τα σχετικά έντυπα και οδηγίες. Δικαιολογητικά για αναπληρωτές Υπόδειγμα 3 - Δελτίο απογραφής Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Αίτηση-αναγνώρισης-προϋπηρεσίας Αίτηση-αναγνώρισης-προϋπηρεσίας - Με λογότυπο Αίτηση-συνάφειας Αίτηση-συνάφειας - ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ Πληροφορίες: 2513503524, 2513503527