Σάββατο, 15 Ιουνίου

Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΦΙΣΑΣ (ΤΥ-ΔΥΕΠ 6001589) ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η Πράξη αφορά στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών/τριών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κυρίως στο γραμματισμό, αλλά και στον αριθμητισμό και επιπλέον σε συμπληρωματικά αντικείμενα, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους. Επίσης, η πράξη αποσκοπεί στην εκπαίδευση και την ομαλή προσαρμογή των προσφυγοπαίδων στις ΤΥ-ΖΕΠ και στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης εμφανίζουν ανάγκη για υποσ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΦΙΣΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

  Η Πράξη αφορά στη στήριξη του θεσμού της Παράλληλης Στήριξης-Συνεκπαίδευσης, στην ενίσχυση των ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΥΣΔΕΥ, καθώς και στην υποστήριξη των μαθητών/τριών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και Σχολικούς Νοσηλευτές (ΕΕΠ-ΠΕ25), μέσω της πρόσληψης των αναγκαίων αναπληρωτών Εκπ/κών/ΕΕΠ/ΕΒΠ.   Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΦΙΣΑΣ (ΣΜΕΑΕ & ΤΕ)

Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Έντυπα, Έντυπα-Δικαιολογητικά, Σχολεία
Η Πράξη αφορά στην ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις. Στόχος της Πράξης είναι η ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Στο πλαίσιο της Πράξης, απασχολούνται οι αναγκαίοι αναπληρωτές Εκ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – Ενημέρωση έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχ.έτος 2023-2024 & Δήλωση

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
146621_Εγκύκλιος έναρξης ΕΝ_Δ_23_24_Ψ4ΗΚ46ΝΚΠΔ-ΕΦΘ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΛΑΔΩΝ-ΩΡΩΝ ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 2023-24 ΣΥΝ1_ΔΗΛΩΣΗ_ΤΟΠΟΘ_ΕΝ_Δ_2023_24

65ΦΜ46ΝΚΠΔ-Κ1Χ Φ.16.2_20123_14-12-2023 ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ _ΣΑΞΟΦΩΝΟ

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
65ΦΜ46ΝΚΠΔ-Κ1Χ Φ.16.2_20123_14-12-2023 ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ _ΣΑΞΟΦΩΝΟ Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

Ειδική Πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε  Ειδική Πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην  πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. ΕΕΠΕΒΠ_Ειδική Πρόσκληση_Ω8ΟΑ46ΝΚΠΔ-ΓΒΗ Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 15 – Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023   Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

Τοπική προκήρυξη για πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16.00 ή ιδιωτών εμπειροτεχνών μουσικών (ΕΜ16) με Μουσική Ειδίκευση Κρουστά Ευρωπαϊκά και Λαούτο ΔΔΕ Έβρου

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΨΑΒ146ΝΚΠΔ-9ΧΙ Φ.16.2_20057_14-12-2023 ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ _ΛΑΟΥΤΟ Ω87Θ46ΝΚΠΔ-ΞΘΠ Φ.16.2_20026_13-12-2023 ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ _ΚΡΟΥΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ   Τμήμα Γ΄ Προσωπικού