Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου

Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι

Αποφάσεις τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών & ΕΕΠ/ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Καβάλας – όλα τα προγράμματα

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι
Ακολουθούν οι αποφάσεις: ΕΕΠ-ΕΒΠ: 978346ΝΚΠΔ-7Α7 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ψ09Ρ46ΝΚΠΔ-ΘΑΤ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: 9ΓΘ446ΝΚΠΔ-Ζ06 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: Ψ5ΔΨ46ΝΚΠΔ-ΔΧΓ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 97ΔΙ46ΝΚΠΔ-ΘΧΡ  

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Δ.Δ.Ε. Καβάλας

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Σημαντικά
Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών Π.Δ.Ε. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.-Εξατομικευμένης Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.-Εξειδικευμένης Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Εξειδικευμένης Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Εξατομικευμένης   Τμήμα Γ΄ Προσωπικού Ελένη Χλιάρα - Γραφείο 524  

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. -ΕΠΕΙΓΟΝ- Ενημέρωση για διαδικασία ψηφιακής σύμβασης από τους αναπληρωτές μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr.

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Έντυπα-Δικαιολογητικά, Σημαντικά
  Οι προσλαμβανόμενοι, οι οποίοι, αν και ανέλαβαν υπηρεσία σε σχολική μονάδα ή ΚΕΔΑΣΥ, δεν κατέστη εφικτό να ολοκληρώσουν τη διαδικασία σύναψης ψηφιακής σύμβασης μέχρι την ως άνω ώρα, οφείλουν να εισέλθουν στην εφαρμογή αύριο 8/9 προκειμένου να καταχωρίσουν τα προσωπικά τους στοιχεία και να αποδεχτούν τη σύμβασή τους.  Για τις εν λόγω περιπτώσεις θα υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση για την ημερήσια αποζημίωσή τους. Ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας

Προσλήψεις αναπληρωτών Δ.Ε. – Αποφάσεις (πλην ΓΕΝΙΚΗΣ)

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Σημαντικά
Προσλήψεις Αναπληρωτών ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Προσλήψεις Αναπληρωτών ΜΟΥΣΙΚΑ            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ          ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ          ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ          ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ          ΤΜΗΜΑ Β΄

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2023-2024.

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΟ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 14-08-23 Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχ. έτος 2023-24 (minedu.gov.gr)

Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2023-2024

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΟ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 14-08-23 Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2023-2024 (minedu.gov.gr)

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις στα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Ε4_ΥΑ πρόσκλησης διορισμών_91ΑΞ46ΜΤΛΗ-ΞΞ8 ΕΕΠΕΒΠ_Εγκύκλιος προθεσμίας υποβολής_92Μ646ΜΤΛΗ-ΟΟΒ Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η συνημμένη Υπουργική Απόφαση Πρόσκλησης για μόνιμο διορισμό καθώς και η εγκύκλιος για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων σε ΟΠΣΥΔ μελών ΠΕ23 και ΠΕ30 σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 25-31/7/2023.