Κυριακή, 21 Απριλίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/20049/ Β6/20.2.2007 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997» (Β’ 272).

Ανακοινώσεις, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΠΑ.Λ, Λύκεια, ΜΑΘΗΤΕΣ, Πανελλαδικές Εξετάσεις

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ & ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ 2024

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Έντυπα-Δικαιολογητικά, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Ανακοίνωση κενών - υπεραριθμιών Γενικής Παιδείας 2024. Πρόσκληση δήλωσης χαρακτηρισμού, ή μη, υπεράριθμου_signed 1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ 2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ 3) Δήλωση για χαρακτηρισμό ή μη υπεράριθμου 2024 Γενικής Παιδείας  

Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη πλήρωση της κενούμενης θέσης Διευθυντού/ντριας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κισάμου της Δ.Δ.Ε. Χανίων

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Προκήρυξη για τη πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή_τριας στο ΕΕΕΕΚ Κισάμου της ΔΔΕ Χανίων_ΑΔΑ 9ΞΤΖ46ΝΚΠΔ-0Ν4 Συνημμένο 1_Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή_τριας στο ΕΕΕΕΚ Κισάμου της ΔΔΕ Χανίων Συνημμένο 2_Αίτηση Έκδοσης ΠΥΜ Συνημμένο 3_Βιογραφικό σημείωμα_Ενδεικτική πρόταση δομής Συνημμένο 4_Υπεύθυνη Δήλωση_1 Συνημμένο 5_Υπεύθυνη Δήλωση_2 Συνημμένο 6_Ενημερωτικό Σημείωμα_Συνοπτικές Οδηγίες

Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών Μαΐου – Ιουνίου 2024

Ανακοινώσεις, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι
Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών Μαΐου - Ιουνίου 2024 Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας 6Γ6Γ46ΝΚΠΔ-ΧΟ1 Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών Μαΐου - Ιουνίου 2024 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής 6Α7Κ46ΝΚΠΔ-ΒΣΨ   η Γραμματέας Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Μαρία Λαλιώτου

Πίνακες μοριοδότησης αιτήσεων βελτιώσεων & οριστικών τοποθετήσεων 2023-24

Ανακοινώσεις, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2023-24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΑΕ 2023-24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΕΒΠ 2023-24   Αντιρρήσεις επί των στοιχείων των παραπάνω πινάκων θα υποβάλλονται γραπτώς στο e-mail της ΔΔΕ Καβάλας από Δευτέρα 08/04/2024 έως και την Παρασκευή 12/04/2024 και ώρα 13.00   Τμήμα Γ΄ Προσωπικού Δ.Δ.Ε. Καβάλας