Σάββατο, 15 Ιουνίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Απόφαση οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά Γενικής Παιδείας της Δ.Δ.Ε. Καβάλας Ψ5ΥΦ46ΝΚΠΔ-ΔΣΛ

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Απόφαση οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά Γενικής Παιδείας της Δ.Δ.Ε. Καβάλας Ψ5ΥΦ46ΝΚΠΔ-ΔΣΛ

Ε.Α.Ε. Απόφαση οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις Ειδικής Αγωγής της Δ.Δ.Ε. Καβάλας

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Ε.Α.Ε. Απόφαση οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις Ειδικής Αγωγής της Δ.Δ.Ε. Καβάλας 6Θ2646ΝΚΠΔ-1Φ8

Ε.Α.Ε. Τοποθέτηση σε οργανικά κενά – Πρόσκληση για συμπληρωματική δήλωση ή επανεξέταση

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Ε.Α.Ε. Τοποθέτηση σε οργανικά κενά. Πρόσκληση για συμπληρωματική δήλωση ή επανεξέταση_signed 1. Πίνακας τοποθέτησης εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε 2. Πίνακας με εναπομείναντα οργανικά κενά Ε.Α.Ε. Δ.Δ.Ε. Καβάλας 3. Ε.Α.Ε. Συμπληρωματική δήλωση τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά Α΄ Καβάλας 4. Ε.Α.Ε. Αίτηση επανεξέτασης τοποθέτησης.

Τοποθέτηση σε οργανικά κενά Γενικής – Πρόσκληση για συμπληρωματική δήλωση ή επανεξέταση.

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Τοποθέτηση σε οργανικά κενά Γενικής. Πρόσκληση για συμπληρωματική δήλωση ή επανεξέταση_signed 1. Πίνακας τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας 2.-Πίνακας-με-εναπομείναντα-οργανικά-κενά-Γ.Π.-Α-ΚΑΒΑΛΑ 3.-Πίνακας-με-εναπομείναντα-οργανικά-κενά-Γ.Π.-Β-ΚΑΒΑΛΑΣ 4. Συμπληρωματική δήλωση τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά Γ.Π. Α΄ Καβάλας. 5. Συμπληρωματική δήλωση τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά Γ.Π. Β΄ Καβάλας. 6. Αίτηση επανεξέτασης τοποθέτησης Γενικής Παιδείας

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ-ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ, Σημαντικά
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2023-24 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2023-24 Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 50357/Ε2/16-05-2024  έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (αρ. εισερχ. ΔΔΕ 4617/16-05-2024) ανακοινοποιούνται οι κατωτέρω πίνακες ως προς την προσμέτρηση των μορίων εντοπιότητας.   H Γραμματεία ΠΥΣΔΕ Μαρία Λαλιώτου

Πρόσκληση για δήλωση τοποθέτησης στα οργανικά κενά της Ε.Α.Ε.

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ, Σημαντικά
Πρόσκληση δήλωσης τοποθέτησης σε οργανικά κενά Ε_Α_Ε__82FYQ_signed 1. Πίνακας οργανικών κενών Ε.Α.Ε. της Δ.Δ.Ε. Καβάλας 2. Δήλωση τοποθέτησης σε οργανικά κενά Ε.Α.Ε. Α΄ Καβάλας   από τη Γραμματεία ΠΥΣΔΕ Μαρία Λαλιώτου  

Πρόσκληση τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά Γ.Π.

Ανακοινώσεις, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ, Σημαντικά
Τοποθέτηση υπεράριθμων Γενικής - Πρόσκληση τοποθέτησης β΄φάσης_MOZ57_signed 1. Πίνακας τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής Α΄ Καβάλας 2. Επικαιροποιημένος πίνακας οργανικών κενών Γενικής Α΄ Καβάλας 3. Αμετάβλητος πίνακας οργανικών κενών Γενικής Β΄ Καβάλας. 4. Δήλωση τοποθέτησης σε οργανικά κενά Γενικής Α΄ Καβάλας. 5. Δήλωση τοποθέτησης σε οργανικά κενά Γενικής Β΄ Καβάλας.   από τη Γραμματεία ΠΥΣΔΕ Μαρία Λαλιώτου          

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι, Σημαντικά
ΕΞΕ - 49710 - 2024 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων (μέσω ΥΠΑΙΘΑ)  

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΦΙΣΑΣ (ΤΥ-ΔΥΕΠ 6001589) ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η Πράξη αφορά στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών/τριών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κυρίως στο γραμματισμό, αλλά και στον αριθμητισμό και επιπλέον σε συμπληρωματικά αντικείμενα, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους. Επίσης, η πράξη αποσκοπεί στην εκπαίδευση και την ομαλή προσαρμογή των προσφυγοπαίδων στις ΤΥ-ΖΕΠ και στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης εμφανίζουν ανάγκη για υποσ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΦΙΣΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

  Η Πράξη αφορά στη στήριξη του θεσμού της Παράλληλης Στήριξης-Συνεκπαίδευσης, στην ενίσχυση των ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΥΣΔΕΥ, καθώς και στην υποστήριξη των μαθητών/τριών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και Σχολικούς Νοσηλευτές (ΕΕΠ-ΠΕ25), μέσω της πρόσληψης των αναγκαίων αναπληρωτών Εκπ/κών/ΕΕΠ/ΕΒΠ.   Τμήμα Γ΄ Προσωπικού