Σάββατο, 15 Ιουνίου

Μισθοδοσία

ΠΟΛΥΘΕΣΙΑ – ΠΟΛΥΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΛΑΒΩΝ

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μισθοδοσία
Βάση της κείμενης νομοθεσίας, σας ενημερώνουμε ότι εκπαιδευτικοί/υπάλληλοι που: α)  κατέχουν και άλλη θέση στο δημόσιο με αμοιβή ή β) έχουν αμοιβή από πρόσθετη απασχόληση σε δημόσιους φορείς, όπως  σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Δημόσια ΙΕΚ, ΙΕΚ του ΟΑΕΔ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Δήμους κτλ., είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν την υπεύθυνη δήλωση και τον συνημμένο πίνακα για το Β΄ εξάμηνο του 2023. Η  παράλειψη υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης συνιστά πειθαρχικό αδίκημα. Η υπεύθυνη δήλωση και ο συνοδευτικός πίνακας να  συμπληρωθούν μόνο  από  τους υπόχρεους και  να  παραδοθούν  στη Διεύθυνση από  την  οποία  μισθοδοτούνται, υπογεγραμμένα, το αργότερο έως την 15η  Ιανουαρίου 2023. ΕΛΣΥΝ Για την πολυθεσία 82523_2018_Υποβολή υπευθύνων δηλώσεων ν.1256_1982 Έντυπο-Υπευθ.Δήλωση Πίνακας-Αποδοχών-1-1 Σχετικό

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Μισθοδοσία
Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληρωμές σας ανά μήνα από το Δημόσιο (τακτική μισθοδοσία και πρόσθετες αμοιβές), εισάγοντας τους κωδικούς του ΤΑΞΙΣ. Προσωποποιημένη πληροφόρηση μισθοδοτούμενων μέσω ΕΑΠ