Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου

Μισθοδοσία

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Μισθοδοσία
Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληρωμές σας ανά μήνα από το Δημόσιο (τακτική μισθοδοσία και πρόσθετες αμοιβές), εισάγοντας τους κωδικούς του ΤΑΞΙΣ. Προσωποποιημένη πληροφόρηση μισθοδοτούμενων μέσω ΕΑΠ