Σάββατο, 15 Ιουνίου

ΠΥΣΔΕ

Απόφαση οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά Γενικής Παιδείας της Δ.Δ.Ε. Καβάλας Ψ5ΥΦ46ΝΚΠΔ-ΔΣΛ

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Απόφαση οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά Γενικής Παιδείας της Δ.Δ.Ε. Καβάλας Ψ5ΥΦ46ΝΚΠΔ-ΔΣΛ

Ε.Α.Ε. Απόφαση οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις Ειδικής Αγωγής της Δ.Δ.Ε. Καβάλας

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Ε.Α.Ε. Απόφαση οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις Ειδικής Αγωγής της Δ.Δ.Ε. Καβάλας 6Θ2646ΝΚΠΔ-1Φ8

Ε.Α.Ε. Τοποθέτηση σε οργανικά κενά – Πρόσκληση για συμπληρωματική δήλωση ή επανεξέταση

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Ε.Α.Ε. Τοποθέτηση σε οργανικά κενά. Πρόσκληση για συμπληρωματική δήλωση ή επανεξέταση_signed 1. Πίνακας τοποθέτησης εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε 2. Πίνακας με εναπομείναντα οργανικά κενά Ε.Α.Ε. Δ.Δ.Ε. Καβάλας 3. Ε.Α.Ε. Συμπληρωματική δήλωση τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά Α΄ Καβάλας 4. Ε.Α.Ε. Αίτηση επανεξέτασης τοποθέτησης.

Τοποθέτηση σε οργανικά κενά Γενικής – Πρόσκληση για συμπληρωματική δήλωση ή επανεξέταση.

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
Τοποθέτηση σε οργανικά κενά Γενικής. Πρόσκληση για συμπληρωματική δήλωση ή επανεξέταση_signed 1. Πίνακας τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας 2.-Πίνακας-με-εναπομείναντα-οργανικά-κενά-Γ.Π.-Α-ΚΑΒΑΛΑ 3.-Πίνακας-με-εναπομείναντα-οργανικά-κενά-Γ.Π.-Β-ΚΑΒΑΛΑΣ 4. Συμπληρωματική δήλωση τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά Γ.Π. Α΄ Καβάλας. 5. Συμπληρωματική δήλωση τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά Γ.Π. Β΄ Καβάλας. 6. Αίτηση επανεξέτασης τοποθέτησης Γενικής Παιδείας

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ-ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ, Σημαντικά
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2023-24 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2023-24 Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 50357/Ε2/16-05-2024  έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (αρ. εισερχ. ΔΔΕ 4617/16-05-2024) ανακοινοποιούνται οι κατωτέρω πίνακες ως προς την προσμέτρηση των μορίων εντοπιότητας.   H Γραμματεία ΠΥΣΔΕ Μαρία Λαλιώτου

Πρόσκληση για δήλωση τοποθέτησης στα οργανικά κενά της Ε.Α.Ε.

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ, Σημαντικά
Πρόσκληση δήλωσης τοποθέτησης σε οργανικά κενά Ε_Α_Ε__82FYQ_signed 1. Πίνακας οργανικών κενών Ε.Α.Ε. της Δ.Δ.Ε. Καβάλας 2. Δήλωση τοποθέτησης σε οργανικά κενά Ε.Α.Ε. Α΄ Καβάλας   από τη Γραμματεία ΠΥΣΔΕ Μαρία Λαλιώτου  

Πρόσκληση τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά Γ.Π.

Ανακοινώσεις, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ, Σημαντικά
Τοποθέτηση υπεράριθμων Γενικής - Πρόσκληση τοποθέτησης β΄φάσης_MOZ57_signed 1. Πίνακας τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής Α΄ Καβάλας 2. Επικαιροποιημένος πίνακας οργανικών κενών Γενικής Α΄ Καβάλας 3. Αμετάβλητος πίνακας οργανικών κενών Γενικής Β΄ Καβάλας. 4. Δήλωση τοποθέτησης σε οργανικά κενά Γενικής Α΄ Καβάλας. 5. Δήλωση τοποθέτησης σε οργανικά κενά Γενικής Β΄ Καβάλας.   από τη Γραμματεία ΠΥΣΔΕ Μαρία Λαλιώτου          

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ & ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Α’ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ, Σημαντικά
Ανακοινοποιούμε τον πίνακα οργανικών κενών και υπεραριθμιών Γενικής  Α΄ Καβάλας, ως προς τις υπεραριθμίες που αφορούν τους παρακάτω κλάδους και σχολεία: ΠΕ01 στο ΕΠΑΛ Ελευθερούπολης ΠΕ80 στο ΕΠΑΛ Χρυσούπολης ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ -- ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ   Η Γραμματεία Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Μαρία Λαλιώτου