Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου

Συντάκτης: Δημήτριος Κουκουλάκης

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Δ.Δ.Ε. Καβάλας

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Σημαντικά
Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών Π.Δ.Ε. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.-Εξατομικευμένης Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.-Εξειδικευμένης Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Εξειδικευμένης Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Εξατομικευμένης   Τμήμα Γ΄ Προσωπικού Ελένη Χλιάρα - Γραφείο 524  

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. -ΕΠΕΙΓΟΝ- Ενημέρωση για διαδικασία ψηφιακής σύμβασης από τους αναπληρωτές μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr.

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Έντυπα-Δικαιολογητικά, Σημαντικά
  Οι προσλαμβανόμενοι, οι οποίοι, αν και ανέλαβαν υπηρεσία σε σχολική μονάδα ή ΚΕΔΑΣΥ, δεν κατέστη εφικτό να ολοκληρώσουν τη διαδικασία σύναψης ψηφιακής σύμβασης μέχρι την ως άνω ώρα, οφείλουν να εισέλθουν στην εφαρμογή αύριο 8/9 προκειμένου να καταχωρίσουν τα προσωπικά τους στοιχεία και να αποδεχτούν τη σύμβασή τους.  Για τις εν λόγω περιπτώσεις θα υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση για την ημερήσια αποζημίωσή τους. Ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας

Προσλήψεις αναπληρωτών Δ.Ε. – Αποφάσεις (πλην ΓΕΝΙΚΗΣ)

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Σημαντικά
Προσλήψεις Αναπληρωτών ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Προσλήψεις Αναπληρωτών ΜΟΥΣΙΚΑ            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ          ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ          ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ          ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ          ΤΜΗΜΑ Β΄

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών – Τοποθέτηση αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Τοποθέτηση αποσπασμένου εκπαιδευτικού Ε.Α.Ε. από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Τοποθέτηση αποσπασμένων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας   Μαρία Λαλιώτου Γραμματεία Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Τοποθετήσεων σε Λειτουργικά Κενά της Δ.Δ.Ε. Καβάλας

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ, Σημαντικά
Διάθεση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας Ε.Α.Ε. Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεσης του ΠΥΣΔΕ Ε.Α.Ε. Προσωρινές τοποθετήσεις Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας    Μαρία Λαλιώτου, Γραμματεία ΠΥΣΔΕ Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

Ενεργοποίηση και Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι
pspsknoxld-ytps ΕΞΕ - 74374 - 2023 - Διαβίβαση Ενεργοποίησης και Τροποποίησης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

2η Ανακοινοποίηση κατανομής σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία – Διαβίβαση της αριθμ. 51/ΔΕΠΠΣ/30-06-2023 Ανακοινοποιημένης Προκήρυξης

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, Σημαντικά
2η ΑΚΑΚΟΙΝ_ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5-7-23 signed ΕΞΕ - 74837 - 2023 - «Διαβίβαση της αριθμ. 51 ΔΕΠΠΣ 30-06-2023 Ανακοινοποιημένης Προκήρυξης» (2η ανακοιν) Τμήμα Γ΄ Προσωπικού