Σάββατο, 15 Ιουνίου

Συντάκτης: Δημήτριος Κουκουλάκης

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ-ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ, Σημαντικά
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2023-24 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2023-24 Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 50357/Ε2/16-05-2024  έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (αρ. εισερχ. ΔΔΕ 4617/16-05-2024) ανακοινοποιούνται οι κατωτέρω πίνακες ως προς την προσμέτρηση των μορίων εντοπιότητας.   H Γραμματεία ΠΥΣΔΕ Μαρία Λαλιώτου

Πρόσκληση για δήλωση τοποθέτησης στα οργανικά κενά της Ε.Α.Ε.

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ, Σημαντικά
Πρόσκληση δήλωσης τοποθέτησης σε οργανικά κενά Ε_Α_Ε__82FYQ_signed 1. Πίνακας οργανικών κενών Ε.Α.Ε. της Δ.Δ.Ε. Καβάλας 2. Δήλωση τοποθέτησης σε οργανικά κενά Ε.Α.Ε. Α΄ Καβάλας   από τη Γραμματεία ΠΥΣΔΕ Μαρία Λαλιώτου  

Πρόσκληση τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά Γ.Π.

Ανακοινώσεις, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ, Σημαντικά
Τοποθέτηση υπεράριθμων Γενικής - Πρόσκληση τοποθέτησης β΄φάσης_MOZ57_signed 1. Πίνακας τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής Α΄ Καβάλας 2. Επικαιροποιημένος πίνακας οργανικών κενών Γενικής Α΄ Καβάλας 3. Αμετάβλητος πίνακας οργανικών κενών Γενικής Β΄ Καβάλας. 4. Δήλωση τοποθέτησης σε οργανικά κενά Γενικής Α΄ Καβάλας. 5. Δήλωση τοποθέτησης σε οργανικά κενά Γενικής Β΄ Καβάλας.   από τη Γραμματεία ΠΥΣΔΕ Μαρία Λαλιώτου          

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι, Σημαντικά
ΕΞΕ - 49710 - 2024 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων (μέσω ΥΠΑΙΘΑ)  

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΦΙΣΑΣ (ΤΥ-ΔΥΕΠ 6001589) ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η Πράξη αφορά στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών/τριών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κυρίως στο γραμματισμό, αλλά και στον αριθμητισμό και επιπλέον σε συμπληρωματικά αντικείμενα, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους. Επίσης, η πράξη αποσκοπεί στην εκπαίδευση και την ομαλή προσαρμογή των προσφυγοπαίδων στις ΤΥ-ΖΕΠ και στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης εμφανίζουν ανάγκη για υποσ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΦΙΣΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

  Η Πράξη αφορά στη στήριξη του θεσμού της Παράλληλης Στήριξης-Συνεκπαίδευσης, στην ενίσχυση των ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΥΣΔΕΥ, καθώς και στην υποστήριξη των μαθητών/τριών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και Σχολικούς Νοσηλευτές (ΕΕΠ-ΠΕ25), μέσω της πρόσληψης των αναγκαίων αναπληρωτών Εκπ/κών/ΕΕΠ/ΕΒΠ.   Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΦΙΣΑΣ (ΣΜΕΑΕ & ΤΕ)

Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Έντυπα, Έντυπα-Δικαιολογητικά, Σχολεία
Η Πράξη αφορά στην ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις. Στόχος της Πράξης είναι η ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Στο πλαίσιο της Πράξης, απασχολούνται οι αναγκαίοι αναπληρωτές Εκ

Χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και πρόσκληση για δήλωση τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι
Χαρακτηρισμός Υπεράριθμων Γενικής Παιδείας. Πρόσκληση για Δήλωση τοποθέτησης._signed 1. Πίνακας υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας 2. Πίνακας οργανικών κενών Γενικής Παιδείας Α΄ Καβάλας 3. Δήλωση τοποθέτησης υπεράριθμου εκπαιδευτικού Γενικής Παιδείας   Η Γραμματεία ΠΥΣΔΕ Μαρία Λαλιώτου

ΦΟΡΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΥΡ. ΣΧΟΛΕΙΑ

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 29-4-2024 έως και 9-5-2024 και ώρα 15:00   Τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διαβίβαση από Υπουργείο Παιδείας