Πέμπτη, 8 Ιουνίου

Έντυπα πρόσληψης αναπληρωτών – ωρομισθίων.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το υπόδειγμα 3 συμπληρωμένο με ηλ. ταχυδρομείο στο mail@dide.kav.sch.gr.

Όλα τα άλλα έντυπα να τα καταθέσετε στο σχολείο που θα παρουσιαστείτε.

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έντυπα και οδηγίες.

  1. Δικαιολογητικά για αναπληρωτές
  2. Υπόδειγμα 3 – Δελτίο απογραφής
  3. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα
  4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
  5. Αίτηση-αναγνώρισης-προϋπηρεσίας
  6. Αίτηση-αναγνώρισης-προϋπηρεσίας – Με λογότυπο
  7. Αίτηση-συνάφειας
  8. Αίτηση-συνάφειας – ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Πληροφορίες: 2513503524, 2513503527