Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου

ΜΑΘΗΤΕΣ

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ανακοινώσεις, ΕΠΑ.Λ, Λύκεια, Πανελλαδικές Εξετάσεις, Σχολεία
ΨΙΩΞ46ΜΤΛΗ-Λ6Β