Κυριακή, 21 Απριλίου

ΜΑΘΗΤΕΣ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/20049/ Β6/20.2.2007 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997» (Β’ 272).

Ανακοινώσεις, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΠΑ.Λ, Λύκεια, ΜΑΘΗΤΕΣ, Πανελλαδικές Εξετάσεις

Εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων έτους 2024

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, Πανελλαδικές Εξετάσεις
2024_04_03 _ΕΞΕ -34301- Εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη συγκρότηση της ΚΕΕ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΕ για ΚΕΕ ΓΕΛ 2024

Προκήρυξη Εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής περιόδου 2024

Ανακοινώσεις, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Δ Τ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Περιοχές Εξέτασης 2024Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2024Α Προδιαγραφές_2024A KPG_Manual_Candidate_2024 Πίνακας Ειδική περίπτωση - Διευκολύνσεις