Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου

Μόνιμοι

Αναπροσαρμοσμένος πίνακας δεκτών Υποδιευθυντών για το Γυμνάσιο Νέας Περάμου

Ανακοινώσεις, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι
Οι δεκτοί υποψήφιοι εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών (29-30/11/2023) από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων, υποβάλλουν στον Διευθυντή σχολικής μονάδας, αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, που έχουν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους στη ΔΕ Καβάλας.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε.2023-24

Από 21-11-2023 μέχρι και 24-11-2023 θα υποβάλλονται ενστάσεις στο κεντρικό e-mail της ΔΔΕ Καβάλας : mail@dide.kav.sch.gr Στο διάστημα αυτό δύναται να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το αρμόδιο ΠΥΣΔΕ  τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. Επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες ελέγχου, ανάρτησης πινάκων μοριοδότησης και υποβολής ενστάσεων είναι δεσμευτικές μόνο ως προς τη διαδικασία των μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή και όχι των βελτιώσεων – οριστικών τοποθετήσεων, οι οποίες ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 15 παρ. 8 ΠΔ 50/1996) μέχρι τέλος Απριλίου. Πίνακας μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας από περιοχή σε περιοχή 2023-2 Πίνακας μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ 2023-24

Πίνακας δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολ. Μονάδων (Γυμν.Περάμου)

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων έως και Πέμπτη 23-11-2023. ΠΙΝΑΚΑΣ_ΔΕΚΤΟΙ_ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ (20_11_23)

Αναπροσαρμοσμένοι Πίνακες δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολ. Μονάδων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι
Αναπροσαρμοσμένος ΠΙΝΑΚΑΣ_ΔΕΚΤΟΙ_ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ (20_11_23) Αναπροσαρμοσμένος ΠΙΝΑΚΑΣ_ΔΕΚΤΟΙ_ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ ΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ (20_11_23)

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολ. Μονάδων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων έως και Δευτέρα 20-11-2023 ώρα 12.30 μεσημβρινή. ΠΙΝΑΚΑΣ_ΔΕΚΤΟΙ_ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ (15_11_23) ΠΙΝΑΚΑΣ_ΔΕΚΤΟΙ_ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ ΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ (15_11_23)  

Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Υπευθύνου Τομέα Ε.Κ. της Δ.Ε. Καβάλας

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι
Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Υπευθύνου Τομέα Ε.Κ. της Δ.Ε. Καβάλας Επαναπροκήρυξη Υποδιευθυντών   Τμήμα Γ΄ Προσωπικού  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Πελοποννήσου

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΟΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   TMHMA E' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024.

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι
Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024   Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) κατά το σχολικό έτος 2023- 2024 στα Κέντρα/Δομές Φιλοξενίας που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση από 23-10-2023 μέχρι και 27-10-2023 και ώρα: 15:00.   Συνημμένο: 90