Πέμπτη, 8 Ιουνίου

Σημαντικά

Νέα χρονοδιαγράμματα υπηρεσιακών μεταβολών – ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι, Σημαντικά
Γενική Παιδεία _Νέο χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών Μάιος - Ιούνιος 2023_5BXGF_signed Ε.Α.Ε._Νέο χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών _ Μάιος - Ιούνιος 2023_6LT75_signed Πρόσκληση για Δήλωση τοποθέτησης_VI8R0_signed Χαρακτηρισμός Υπεράριθμων Γενικής Παιδείας 2023_ 1. Πίνακας υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας 2. Πίνακας οργανικών κενών Γενικής Α΄ Καβάλας 3. Πίνακας οργανικών κενών Γενικής Β΄ Καβάλας 4. Δήλωση τοποθέτησης υπεράριθμου Γενικής Παιδείας 2023   Τμήμα Γ΄ Προσωπικού - Γραμματεία ΠΥΣΔΕ        

Απόφαση κύρωσης τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. ΔΕ Καβάλας

Ανακοινώσεις, Γυμνάσια, Εκπαιδευτικά Θέματα, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΠΑ.Λ, Λύκεια, Σημαντικά, Σχολεία
Ανακοίνωση Καλούνται οι εγγεγραμμένοι στον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της ΔΔΕ Καβάλας, να υποβάλλουν, στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής αίτησης για επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων και Ε.Κ. από τη Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 08:00 έως την Τρίτη 11 Απριλίου 2023 23:59.  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, Σημαντικά
Κοινοποιούμε τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα υποψήφιων Διευθυντών Εκκλησιαστικών Σχολείων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ_ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ   Τμήμα Γ Προσωπικού

ΕΝΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2023

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Έντυπα-Δικαιολογητικά, Μόνιμοι, Σημαντικά
Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 17/3/2023. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. Επισυνάπτουμε την ΑΙΤΗΣΗ   Τμήμα Γ΄ Προσωπικού  

Τελικός Πίνακας δεκτών υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι, Σημαντικά
Από τη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Καβάλας ανακοινώνονται οι τελικοί πίνακες των δεκτών υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Νομού Καβάλας. Δεν υπήρξαν ενστάσεις.   ΠΙΝΑΚΑΣ_ΔΕΚΤΟΙ_ΤΕΛΙΚΟΣ   Τμήμα Γ΄ Προσωπικού  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικά Θέματα, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι, Σημαντικά
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  9ΗΨΗ46ΜΤΛΗ-Π61 Τμήμα Γ΄ Προσωπικού Δ.Δ.Ε. Καβάλας Σχετικό άρθρο: https://dide-new.kav.sch.gr/site/archives/8750  

Ανακοινοποίηση πινάκων μεταθέσεων

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι, Σημαντικά
Ανακοινοποιούμε τον πίνακα μεταθέσεων εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή και τον πίνακα μεταθέσεων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ μετά την υποβολή και εξέταση ενστάσεων από το ΠΥΣΔΕ Καβάλας. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Αιτήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή 2022-23 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Αιτήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ 2022-23 Οι παρακάτω πίνακες μεταθέσεων ισχύουν ως είχαν: Αιτήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών σε ΚΕΔΑΣΥ 2022-23 Αιτήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ με εξειδίκευση στη Νοηματική και στη Braille 2022-23

Πίνακες μεταθέσεων εκπαιδευτικών σχ. έτους 2022-23

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι, Σημαντικά
Αιτήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή 2022-23 Αιτήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ 2022-23 Αιτήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών σε ΚΕΔΑΣΥ 2022-23 Αιτήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ με εξειδίκευση στη Νοηματική και στη Braille 2022-23