Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου

Σημαντικά

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, Σημαντικά
Κοινοποιούμε τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα υποψήφιων Διευθυντών Εκκλησιαστικών Σχολείων ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ_ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ   Τμήμα Γ Προσωπικού

ΕΝΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2023

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Έντυπα-Δικαιολογητικά, Μόνιμοι, Σημαντικά
Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 17/3/2023. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. Επισυνάπτουμε την ΑΙΤΗΣΗ   Τμήμα Γ΄ Προσωπικού  

Τελικός Πίνακας δεκτών υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι, Σημαντικά
Από τη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Καβάλας ανακοινώνονται οι τελικοί πίνακες των δεκτών υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Νομού Καβάλας. Δεν υπήρξαν ενστάσεις.   ΠΙΝΑΚΑΣ_ΔΕΚΤΟΙ_ΤΕΛΙΚΟΣ   Τμήμα Γ΄ Προσωπικού  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικά Θέματα, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι, Σημαντικά
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  9ΗΨΗ46ΜΤΛΗ-Π61 Τμήμα Γ΄ Προσωπικού Δ.Δ.Ε. Καβάλας Σχετικό άρθρο: https://dide-new.kav.sch.gr/site/archives/8750  

Ανακοινοποίηση πινάκων μεταθέσεων

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι, Σημαντικά
Ανακοινοποιούμε τον πίνακα μεταθέσεων εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή και τον πίνακα μεταθέσεων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ μετά την υποβολή και εξέταση ενστάσεων από το ΠΥΣΔΕ Καβάλας. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Αιτήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή 2022-23 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Αιτήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ 2022-23 Οι παρακάτω πίνακες μεταθέσεων ισχύουν ως είχαν: Αιτήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών σε ΚΕΔΑΣΥ 2022-23 Αιτήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ με εξειδίκευση στη Νοηματική και στη Braille 2022-23

Πίνακες μεταθέσεων εκπαιδευτικών σχ. έτους 2022-23

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι, Σημαντικά
Αιτήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή 2022-23 Αιτήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ 2022-23 Αιτήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών σε ΚΕΔΑΣΥ 2022-23 Αιτήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ με εξειδίκευση στη Νοηματική και στη Braille 2022-23      

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: Πίνακες κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στη ΔΔΕ Καβάλας & κατανομή κλάδων – ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε.

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Σημαντικά
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔ. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2022.11.18 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΛΑΔΩΝ-ΩΡΩΝ ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 2022-23 ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ_2022_23 142140_Εγκύκλιος έναρξης ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ_Δ_2022_23_Ψ70046ΜΤΛΗ-ΞΩΣ ...

(ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Σημαντικά
ΕΕΠΕΒΠ_ΥΑ πρόσκλησης διορισμών_6ΘΧ046ΜΤΛΗ-01Ζ ΕΕΠΕΒΠ_Εγκύκλιος Διορισμών_67 ΠΠ46ΜΤΛΗ-ΛΨ1ΕΕΠΕΒΠ_Εγκύκλιος Διορισμών_67ΠΠ46ΜΤΛΗ-ΛΨ1 ΦΕΚ 49_ασεπ_πρόσκληση ΕΕΠΕΒΠ

Πρόσκληση υποβολής αίτησης για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Σημαντικά
20220725 92086_Ε1 Εγκύκλιος Διορισμών 2022_2023 6ΣΒΝ46ΜΤΛΗ-Μ79 20220722 91715_Ε1 Υ.Α. Πρόσκληση Διορισμών 2022_2023 ΨΟΞΧ46ΜΤΛΗ-ΝΧΘ