Τρίτη, 23 Ιουλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ & ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Α’ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ανακοινοποιούμε τον πίνακα οργανικών κενών και υπεραριθμιών Γενικής  Α΄ Καβάλας, ως προς τις υπεραριθμίες που αφορούν τους παρακάτω κλάδους και σχολεία:

  • ΠΕ01 στο ΕΠΑΛ Ελευθερούπολης
  • ΠΕ80 στο ΕΠΑΛ Χρυσούπολης

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ — ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Η Γραμματεία Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Μαρία Λαλιώτου