Τρίτη, 23 Ιουλίου

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Δ.Δ.Ε. Καβάλας

  1. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών Π.Δ.Ε.
  2. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.-Εξατομικευμένης
  3. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.-Εξειδικευμένης
  4. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Εξειδικευμένης
  5. Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Εξατομικευμένης

 

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

Ελένη Χλιάρα – Γραφείο 524