Πέμπτη, 25 Απριλίου

Προσλήψεις αναπληρωτών Δ.Ε. – Αποφάσεις (πλην ΓΕΝΙΚΗΣ)

  1. Προσλήψεις Αναπληρωτών ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
  2. Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ
  3. Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ
  4. Προσλήψεις Αναπληρωτών ΜΟΥΣΙΚΑ

 

         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

         ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

         ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

         ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

         ΤΜΗΜΑ Β΄