Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου

Νέα χρονοδιαγράμματα υπηρεσιακών μεταβολών – ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Γενική Παιδεία _Νέο χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών Μάιος – Ιούνιος 2023_5BXGF_signed

Ε.Α.Ε._Νέο χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών _ Μάιος – Ιούνιος 2023_6LT75_signed

Πρόσκληση για Δήλωση τοποθέτησης_VI8R0_signed

Χαρακτηρισμός Υπεράριθμων Γενικής Παιδείας 2023_

1. Πίνακας υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας

2. Πίνακας οργανικών κενών Γενικής Α΄ Καβάλας

3. Πίνακας οργανικών κενών Γενικής Β΄ Καβάλας

4. Δήλωση τοποθέτησης υπεράριθμου Γενικής Παιδείας 2023

 

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού – Γραμματεία ΠΥΣΔΕ