Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου

Εξεταστικά Κέντρα μουσικών μαθημάτων “Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία” και “Μουσική Αντίληψη και Γνώση” έτους 2023