Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου

Πίνακες μεταθέσεων εκπαιδευτικών σχ. έτους 2022-23

Αιτήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή 2022-23

Αιτήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ 2022-23

Αιτήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών σε ΚΕΔΑΣΥ 2022-23

Αιτήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ με εξειδίκευση στη Νοηματική και στη Braille 2022-23