Σάββατο, 15 Ιουνίου

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ-ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2023-24

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2023-24

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 50357/Ε2/16-05-2024  έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (αρ. εισερχ. ΔΔΕ 4617/16-05-2024) ανακοινοποιούνται οι κατωτέρω πίνακες ως προς την προσμέτρηση των μορίων εντοπιότητας.

 

H Γραμματεία ΠΥΣΔΕ

Μαρία Λαλιώτου