Σάββατο, 15 Ιουνίου

Πίνακες μοριοδότησης αιτήσεων βελτιώσεων & οριστικών τοποθετήσεων 2022-23

Αντιρρήσεις επί των στοιχείων των ακόλουθων πινάκων θα υποβάλλονται  γραπτώς στο mail της ΔΔΕ Καβάλας

από Δευτέρα 13/3/2023 έως και την Παρασκευή 17/3/2023 και ώρα 12πμ.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2022-23

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΕΠ_ΕΒΠ 2022-23

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2022-23