Σάββατο, 15 Ιουνίου

Τελικός Πίνακας δεκτών υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών

Από τη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Καβάλας ανακοινώνονται οι τελικοί πίνακες των δεκτών υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Νομού Καβάλας.

Δεν υπήρξαν ενστάσεις.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ_ΔΕΚΤΟΙ_ΤΕΛΙΚΟΣ

 

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού