Κυριακή, 21 Απριλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Διαπίστωση οργανικών κενών και υπεραριθμιών για εκπαιδευτικούς Γενικής Παιδείας σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Καβάλας, σχολικού έτους 2022-2023. Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης επιθυμίας ή μη χαρακτηρισμού ως υπεράριθμου.

Επειδή διαπιστώσαμε την εκ παραδρομής καταγραφή ορισμένων στοιχείων, ανακοινοποιούμε τον πίνακα  οργανικών κενών και υπεραριθμιών Α΄ Καβάλας Γενικής Παιδείας, ως προς τα εξής:

  • Προσθέτουμε μία υπεραριθμία Θεολόγων στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας
  • Αφαιρούμε το ένα κενό Φιλολόγων από το 1ο Γυμνάσιο Χρυσούπολης
  • Προσθέτουμε ένα κενό Μαθηματικών στο 1ο Γυμνάσιο Χρυσούπολης

Ανακοίνωση κενών – υπεραριθμιών Γενικής Παιδείας 2022_ Πρόσκληση δήλωσης ή μη χαρακτηρισμού υπεράριθμου

1. ΟΡΘΟΣ ΠΙΝ. ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ & ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ Α’ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

2. ΠΙΝ. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ & ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ B’ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δήλωση για χαρακτηρισμό ή μη υπεράριθμου 2022 Γενικής Παιδείας