Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ