Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου

NEO – Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων Δ.Δ.Ε. Καβάλας & πίνακας υποψηφίων που θα εξεταστούν σε ξένη γλώσσα.

Χρονική Περίοδος υποβολής ενστάσεων επί της μοριοδότησης των αιτήσεων από τους υποψηφίους:
Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023  08:00 – Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023  23:59

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας: https://schooldirectors.minedu.gov.gr/

Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες.