Πέμπτη, 8 Ιουνίου

Ενεργοποίηση 7μελών επιτροπών για έκδοση πιστοποιητικού για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ατόμων με σοβαρές παθήσεις για το 2023-2024