Πέμπτη, 8 Ιουνίου

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 3ου ΓΕ.Λ. Καβάλας με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ’ τάξης στην Πάτρα – Επαναπροκήρυξη σε άλλο προορισμό