Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ