Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου

Τοποθέτηση σε οργανικά κενά Γενικής Παιδείας. Πρόσκληση για συμπληρωματική δήλωση ή επανεξέταση.

Τοποθέτηση σε οργανικά κενά Γενικής_ Πρόσκληση για συμπληρωματική δήλωση ή επανεξέταση.

1.Πίνακας τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας

2.Πίνακας με τα εναπομείναντα οργανικά κενά Γ.Π. Α΄ Καβάλας

3.Πίνακας με τα εναπομείναντα οργανικά κενά Γ.Π. Β΄ Καβάλας

4.Γενική Παιδεία Συμπληρωματική δήλωση τοποθέτησης

5.Γενική Παιδεία Αίτηση επανεξέτασης τοποθέτησης