Πέμπτη, 25 Απριλίου

ΝΕΟ – Ανακοινοποίηση πινάκων λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων.

Kοινοποιούμε διορθωμένους – τροποποιημένους τους πίνακες λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων.

Όσοι ενδιαφερόμενοι έκαναν ήδη αίτηση, εάν επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν εκ νέου τροποποιημένη αίτηση.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης να μην παραλείπετε την επισύναψη δικαιολογητικών, όπου αυτά απαιτούνται.

1. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ Α’ ΚΑΒΑΛΑΣ

2. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ B’ ΚΑΒΑΛΑΣ