Σάββατο, 15 Ιουνίου

Τοποθέτηση σε οργανικά κενά Γενικής – Πρόσκληση για συμπληρωματική δήλωση ή επανεξέταση.

Τοποθέτηση σε οργανικά κενά Γενικής. Πρόσκληση για συμπληρωματική δήλωση ή επανεξέταση_signed

1. Πίνακας τοποθέτησης εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας

2.-Πίνακας-με-εναπομείναντα-οργανικά-κενά-Γ.Π.-Α-ΚΑΒΑΛΑ

3.-Πίνακας-με-εναπομείναντα-οργανικά-κενά-Γ.Π.-Β-ΚΑΒΑΛΑΣ

4. Συμπληρωματική δήλωση τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά Γ.Π. Α΄ Καβάλας.

5. Συμπληρωματική δήλωση τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά Γ.Π. Β΄ Καβάλας.

6. Αίτηση επανεξέτασης τοποθέτησης Γενικής Παιδείας