Τρίτη, 23 Ιουλίου

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές του 6ου Γυμνασίου Καβάλας για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο Περιβαλλοντικού Προγράμματος στην Καστοριά