Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Καβάλας (ΕΦ 1019-206-9922400) AYΓΟΥΣΤΟΥ 2022