Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου

Δελτίο Τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων των ΤΕΦΑΑ 2022