Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ, ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΙΙΙ