Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου

Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση 5ήμερης Εκπαιδευτικής Εκδρομής στην Κέρκυρα ή στην Κρήτη