Τρίτη, 23 Ιουλίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ