Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ