Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ (ΕΛΒΕΤΙΑ)