Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου

Μόνιμοι

Ανακοινοποίηση πινάκων μεταθέσεων

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι, Σημαντικά
Ανακοινοποιούμε τον πίνακα μεταθέσεων εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή και τον πίνακα μεταθέσεων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ μετά την υποβολή και εξέταση ενστάσεων από το ΠΥΣΔΕ Καβάλας. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Αιτήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή 2022-23 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - Αιτήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ 2022-23 Οι παρακάτω πίνακες μεταθέσεων ισχύουν ως είχαν: Αιτήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών σε ΚΕΔΑΣΥ 2022-23 Αιτήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ με εξειδίκευση στη Νοηματική και στη Braille 2022-23

Πίνακες μεταθέσεων εκπαιδευτικών σχ. έτους 2022-23

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, Μόνιμοι, Σημαντικά
Αιτήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή 2022-23 Αιτήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ 2022-23 Αιτήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών σε ΚΕΔΑΣΥ 2022-23 Αιτήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ με εξειδίκευση στη Νοηματική και στη Braille 2022-23      

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
1_2η Ανακοινοποίηση στο ορθό απόφασης τοποθέτησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2022-2023 _ΡΩΓΖ46ΜΤΛΗ-ΨΛΨ 4_2η Ανακοινοποίηση_Απόφαση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας εντός ΠΥΣΔΕ 2022-2023_ΩΝ3Α46ΜΤΛΗ-1Τ0 5_2η Ανακοινοποίηση_Απόφαση τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ 2022-2023_Ψ5ΚΘ46ΜΤΛΗ-ΔΟΔ Ανακοινοποίηση στο ορθό Απόφασης τοποθέτησης αποσπασμένων κατά προτεραιότητα από άλλα ΠΥΣΔΕ 2022-2023_9ΩΛΤ46ΜΤΛΗ-Θ3Τ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
1. Ανακοινοποίηση στο ορθό απόφασης τοποθέτησης υπεραρίθμων ΡΩΓΖ46ΜΤΛΗ-ΨΛΨ 4. Ανακοινοποίηση αποσπάσεων Γ.Π. εντός ΠΥΣΔΕ ΩΝ3Α46ΜΤΛΗ-1Τ0 5. Ανακοινοποίηση στο ορθό τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ Ψ5ΚΘ46ΜΤΛΗ-ΔΟΔ  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 2022-23

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, Μόνιμοι, ΠΥΣΔΕ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΚΩΝ 2022-23 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2022-23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΚΩΝ ΕΑΕ 2022-23 Πίνακας Αποσπάσεων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας εντός ΠΥΣΔΕ 2022-2023 Πίνακας τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ 2022-2023