Τρίτη, 6 Ιουνίου

Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι

EEΠ ΔΙΟΡΘΩΣΗ σε πρόσκληση διορισμών

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, Εκπαιδευτικά Θέματα
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ διόρθωση σφάλματος στην Υ.Α. πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων μελών ΕΕΠ για μόνιμο διορισμό σε ΣΜΕΑΕ. Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται έως και την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022. Επισυνάπτονται: η νέα εγκύκλιος της υπηρεσίας μας με τη διόρθωση, η Υ.Α. πρόσκλησης με τον ΑΔΑ και το ΦΕΚ της διόρθωσης Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ     Εγκύκλιος για διόρθωση πρόσκλησης_65ΨΑ46ΜΤΛΗ-31Χ ΕΕΠ_Πρόσκληση διόρθωση_ΦΕΚ 4 ΑΣΕΠ ΕΕΠ_Πρόσκληση διορισμών_Ω5ΜΠ46ΜΤΛΗ-ΥΚΧ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΕΕΠ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Υ.Α. πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων μελών ΕΕΠ για μόνιμο διορισμό σε ΣΜΕΑΕ. Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι Πέμπτη 20 έως Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022. ΕΕΠ_Πρόσκληση διορισμών_Ω5ΜΠ46ΜΤΛΗ-ΥΚΧ ΕΕΠ_Πρόσκληση διορισμών_ΦΕΚ 3 ΑΣΕΠ Εγκύκλιος για πρόσκληση διορισμών_Ρ80Ρ46ΜΤΛΗ-65Η -

Έναρξη ενισχυτικής διδασκαλίας

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, Εκπαιδευτικά Θέματα
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝ_Δ_2021_22 ΕΞΕ - 156974 - 2021 - Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2021_2022 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ_ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΙΔΙΚ_ΩΡΕΣ_ ΔΔΕ_ΚΑΒΑΛΑΣ_2021-22

Διαβίβαση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2021_2022

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι, Εκπαιδευτικά Θέματα
154172_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠ_ΕΝ_Δ_2021_22_ΩΤΙΟ46ΜΤΛΗ-ΡΡΡ ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΚΠ_ΕΝ_Δ_2021_22 ΕΞΕ - 154215 - 2021 - Διαβίβαση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2021_2022

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι
Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021. Για οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  οφείλουν να ανατρέξουν στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes  . Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που ζητούνται είναι: Αντίγραφο πτυχίου. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας. Αντίγραφα αποδεικτικών (1)ΑΦΜ, (2) ΑΜΚΑ, (3) ΑΜΑ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο (για τους έγγαμους και/ή γονείς ενός ή περισσότερων τέκνων). Στη περίπτωση ύπαρξης σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και έως 24 ετ

Προσλήψεις 24.806 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, στη Γενική Εκπαίδευση και στα Μουσικά Σχολεία και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2021-2022

Ανακοινώσεις, Αναπληρωτές /Ωρομίσθιοι
Διαβάστε πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ): https://www.minedu.gov.gr/news/49810-26-08-2021-proslipseis-24-806-ekpaideftikon