Πέμπτη, 8 Ιουνίου

Χωρίς κατηγορία

Υποβολή Αιτήσεων Αμοιβαίων Μεταθέσεων 2021

Σας διαβιβάζουμε το έντυπο αμοιβαίων μεταθέσεων έτους 2021 και παρακαλούμε όπως το  αναρτήσετε στις ιστοσελίδες σας προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί. Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 9/4/2021. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 149641/Ε2/3-11-2020 (ΑΔΑ:9ΠΘΣ46ΜΤΛΗ-ΚΟΞ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@minedu.gov.gr με θέμα: «ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2021», μέχρι και τις 16/4/2021. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Υποβολή Αιτήσεων Αμοιβαίων Μεταθέσεων 2021

Σας διαβιβάζουμε το έντυπο αμοιβαίων μεταθέσεων έτους 2021 και παρακαλούμε όπως το  αναρτήσετε στις ιστοσελίδες σας προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί. Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 9/4/2021. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 149641/Ε2/3-11-2020 (ΑΔΑ:9ΠΘΣ46ΜΤΛΗ-ΚΟΞ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@minedu.gov.gr με θέμα: «ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2021», μέχρι και τις 16/4/2021. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΝΕΟ – Ανακοινοποίηση πινάκων λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων.

Kοινοποιούμε διορθωμένους – τροποποιημένους τους πίνακες λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων. Όσοι ενδιαφερόμενοι έκαναν ήδη αίτηση, εάν επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν εκ νέου τροποποιημένη αίτηση. Σας υπενθυμίζουμε επίσης να μην παραλείπετε την επισύναψη δικαιολογητικών, όπου αυτά απαιτούνται. 1. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ Α' ΚΑΒΑΛΑΣ 2. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ B' ΚΑΒΑΛΑΣ  

Νικήτρια ομάδα στο Σχολικό Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης Αγοριών Περ.Εν.Καβάλας.

Την Παρασκευή 21-02-2020 στο ΔΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ Αλεξάνδρα Δήμογλου διεξήχθει ο τελικός αγώνας του Σχολικού Πρωταθλήματος Πετοσφαίρισης Αγοριών Περ.Εν.Καβάλας,μεταξύ του ΓΕΛ Ποδοχωρίου και του ΓΕΛ Λιμένα Θάσου.Νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε με 1-2 σετ η ομάδα του ΓΕΛ Λιμένα.