Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου

Χωρίς κατηγορία

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών – Τοποθέτηση αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Τοποθέτηση αποσπασμένου εκπαιδευτικού Ε.Α.Ε. από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Τοποθέτηση αποσπασμένων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας   Μαρία Λαλιώτου Γραμματεία Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ και ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Δ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Με το παρόν σας επισυνάπτουμε τα εξής έγγραφα:   1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη μαθητεία με αρ.πρωτ. 41362/K5/07.04.2023  2. Πρότυπο αίτησης υποψηφιότητας για θέση Συντονιστή Π.Δ.Ε. - Υπευθύνου Δ.Δ.Ε. για τη μαθητεία 2023_prosklisi_pde_dde aitisi_pde_dde_2023   Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

Neuro-Symbolic Artificial Intelligence for Efficient and Interpretable Natural Language Understanding at University of Bath on FindAPhD com

You could achieve a similar result to that of a neuro-symbolic system solely using neural networks, but the training data would have to be immense. Moreover, there’s always the risk that outlier cases, for which there is little or no training data, are answered poorly. In contrast, this hybrid approach boosts a high data efficiency, in some instances requiring just 1% of training data other methods need. “One of the reasons why humans are able to work with so few examples of a new thing is that we are able to break down an object into its parts and properties and then to reason about them. Many of today’s neural networks try to go straight from inputs (e.g. images of elephants) to outputs (e.g. the label “elephant”), with a black box in between. The purpose of this paper is to generate