Πέμπτη, 8 Ιουνίου

Συντάκτης: Διαχειριστής

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας σε οργανικές θέσεις

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται με την παρούσα απόφαση, οφείλουν να παρουσιαστούν στη νέα τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους και να αναλάβουν υπηρεσία Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας σε οργανικές θέσεις

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. σε οργανικές θέσεις

Ανακοινώσεις, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται με την παρούσα απόφαση, οφείλουν να παρουσιαστούν στη νέα τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους και να αναλάβουν υπηρεσία Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. σε οργανικές θέσεις

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περ/κής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Αν/κής Μακεδονίας – Θράκης.

Ανακοινώσεις
3278_21_04_2021_9ΖΝ946ΜΤΛΗ-Τ9Ο_νομικη_υπ_περιφερειας