Πέμπτη, 8 Ιουνίου

ΠΥΣΔΕ

Γραμματεία ΠΥΣΔΕ, Γραφείο 543 (τηλ. 2513503543)

  • Λαλιώτου Μαρία , ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Πρόεδρος: Εμμανουηλίδης Δανιήλ του Μιχαήλ, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, με αναπληρώτριά του την Αλεξίου Ζωή του Θωμά, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ78,
Προϊσταμένη του Τμήματος Ε ́ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΚαβάλας.

Αντιπρόεδρος: Βαμβούρη Χρυσάνθη του Φωτίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, Διευθύντρια του 6ου Γυμνασίου Καβάλας ως τακτικό μέλος, με
αναπληρώτριά της την Αμερικάνου Παναγιώτα του Κυριάκου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ07 διευθύντρια του Γενικού Λυκείου ΝΙκήσιανης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας,

Μέλη:

  • Τρικκαλιώτης Γεώργιος του Δημητρίου εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03, Διευθυντής του 1ουΓυμνασίου Καβάλας με αναπληρωματικό μέλος τον Κακάρα Ιωάννη του Αργυρίου εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ79.01 διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Καβάλας.
  • Τότης Σωτήριος του Ιωάννη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ80, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωτή του τον Νταμπαλή Αντώνιο του Γεωργίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01 .
  • Σακαλή Ελένη του Θεοδώρου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Λυμπεράκη Δημήτριο του Αναστασίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ