Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου

ΠΥΣΔΕ

Γραμματεία ΠΥΣΔΕ, Γραφείο 527 (τηλ. 2513503527)

  • Λαλιώτου Μαρία , ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Πρόεδρος:  Εμμανουηλίδης  Δανιήλ  του  Μιχαήλ,  Διευθυντής  της  Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Καβάλας,  με  αναπληρώτριά  του  την  Αλεξίου  Ζωή  του  Θωμά,  εκπαιδευτικό  κλάδου  ΠΕ78, Προϊσταμένη  του  Τμήματος  Ε΄  Εκπαιδευτικών  Θεμάτων  της  Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Καβάλας.

Αντιπρόεδρος:  Ναλμπάντης  Στέφανος  του  Λυμπέριου,  εκπαιδευτικός  κλάδου  ΠΕ83,  Διευθυντής  του  1ου   ΕΚ  Καβάλας  ως  τακτικό  μέλος,  με  αναπληρωτή  του  τον  Τρικκαλιώτη  Γεώργιο  του  Δημητρίου, εκπαιδευτικό  κλάδου  ΠΕ03  της  Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Καβάλας,  Διευθυντή  του  1ου Γυμνασίου Καβάλας.

Μέλη:

  • Αμερικάνου Παναγιώτα  του  Κυριάκου,  εκπαιδευτικός  κλάδου  ΠΕ07  της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Καβάλας,  Διευθύντρια  του  ΓΕΛ  Νικήσιανης,  ως  τακτικό  μέλος,  με αναπληρώτριά  της  τη  Μαντατζή  Στέλλα  του  Νικολάου,  εκπαιδευτικό  κλάδου  ΠΕ78,  Προσωρινή Διευθύντρια του 6ου  ΓΕΛ Καβάλας.
  • Σκούρτας Αβραάμ  του  Κωνσταντίνου,  εκπαιδευτικός  κλάδου  ΠΕ11  της  Διεύθυνσης  Δ/μιας Εκπαίδευσης Καβάλας, Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Καβάλας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την Ευθυμιάδου Μελίνα του Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ07 του 6ου Γυμνασίου Καβάλας της  Διεύθυνσης Δ/μιας Εκπαίδευσης Καβάλας,.
  • Βαμβούρη Χρυσάνθη  του  Φώτιου,  εκπαιδευτικός  κλάδου  ΠΕ02  της  Διεύθυνσης  Δ/μιας Εκπαίδευσης Καβάλας, Διευθύντρια του 6 ου  Γυμνασίου Καβάλας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος  τον  Κωστή  Γεώργιο  του  Ιωάννη,  εκπαιδευτικό  κλάδου  ΠΕ82  του  1ου  ΕΠΑ.Λ.  Καβάλας  της Διεύθυνσης Δ/μιας Εκπαίδευσης Καβάλας.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ