Σάββατο, 15 Ιουνίου

ΠΥΣΔΕ

Γραμματεία ΠΥΣΔΕ, Γραφείο 543 (τηλ. 2513503543)

  • Λαλιώτου Μαρία , ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Πρόεδρος: Εμμανουηλίδης Δανιήλ του Μιχαήλ, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, με αναπληρώτριά του την Αλεξίου Ζωή του Θωμά, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ78, Προϊσταμένη του Τμήματος Ε ́ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.

Αντιπρόεδρος: Βαμβούρη Χρυσάνθη του Φωτίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, Διευθύντρια του 5ου Γυμνασίου Καβάλας ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Αμερικάνου Παναγιώτα του Κυριάκου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ07 διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Καβάλας.

Μέλη:

  • Τρικκαλιώτης Γεώργιος του Δημητρίου εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03, Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Χρυσούπολης με αναπληρωματικό μέλος τον Κακάρα Ιωάννη του Αργυρίου εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ79.01, διευθυντή του Μουσικού Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Καβάλας.
  • Τότης Σωτήριος του Ιωάννη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ80 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Καβάλας, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωτή του τον Νταμπαλή Αντώνιο του Γεωργίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Καβάλας.
  • Σακαλή Ελένη του Θεοδώρου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Καβάλας, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Λυμπεράκη Δημήτριο του Αναστασίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Καβάλας.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΥΣΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ