Σάββατο, 15 Ιουνίου

Οδηγός για εκπαιδευτικές μετακινήσεις με απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο εξωτερικό (άρθρο 2.5)

2. Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο εσωτερικό ή εξωτερικό με σύμπραξη σχολικών μονάδων (άρθρο 11 & άρθρο 2.5)

3α. Εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό ( άρθρο 3.1)

3β. Εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, με σύμπραξη σχολικών μονάδων ( άρθρο 11 & άρθρο 3.1)

4. Εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στο εξωτερικό ( άρθρο 3.2)

5. Εκπαιδευτικές μετακινήσεις στο εξωτερικό στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και διεθνών δράσεων ( άρθρο 5)

6. Εκπαιδευτικές μετακινήσεις στο εξωτερικό στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και διεθνών δράσεων με σύμπραξη σχολικών μονάδων ( άρθρο 11 & άρθρο 5)

7. Σχολικές αθλητικές δραστηριότητες εκτός ορίων Δ.Δ.Ε. Καβάλας (άρθρο 6β)

8. Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων με σύμπραξη σχολικών μονάδων ( άρθρο 11 & άρθρο 7)

9. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς, μαθητικά συνέδρια, ημερίδες και λοιπές εκδηλώσεις με σύμπραξη σχολικών μονάδων (άρθρο 11 & άρθρο 8)

10. Εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος στο εσωτερικό με σύμπραξη σχολικών μονάδων (άρθρο 11 & άρθρο 3 παράγραφος 2)