Σάββατο, 15 Ιουνίου

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Η σελίδα αυτή αποτελεί αποθετήριο τεχνικών οδηγιών και πρακτικών για την υποστήριξη της εφαρμογής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στους μαθητές της Περιφερειακής μας Ενότητας. Εδώ δίνεται η δυνατότητα όλοι να συνεισφέρουν υλικό που θεωρείται χρήσιμο σαν οδηγός ή για την επίλυση κάποιου προβλήματος προς αντιμετώπιση. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Helpdesk για γνωστοποίηση του σχετικού υλικού.

Για την υποστήριξη αυτή έχει επίσης συσταθεί ομάδα Helpdesk με τα παρακάτω μέλη:

Για ερωτήματα παιδαγωγικής φύσεως: Αλμπανάκη Ξανθή ΣΕΕ ΠΕ01 (xalmpanaki@sch.gr), Μαυρομμάτη Ευφημία ΣΕΕ ΠΕ05 (efimav4@gmail.com), Φωτιάδου Γλυκερία ΣΕΕ ΠΕ86 (syn86-amth@sch.gr)

 

Μαθαίνουμε Ψηφιακά, Διδάσκουμε Ψηφιακά – MOOC για εκπαιδευτικούς Β’ βάθμιας

 

Εργαλεία ασύγχρονης εκπαίδευσης

 

Χρήση πλατφόρμας Cisco Webex

 

Οδηγίες