Κυριακή, 21 Απριλίου

Y.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Καβάλας

Υπεύθυνος του ΠΛHΝΕΤ της ΔΔΕ:
Γραφείο 533, Τηλ: 2513 503533
email: plinetka@sch.gr

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο